Kancelaria Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Przestępstwa te są szeroką kategorią w Kodeksie karnym. Obejmują m.in.: wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika celem zmuszenia instytucji, lub osoby do określonego zachowania, często również połączone z udręczeniem zakładnika, rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie treści, które mogą ułatwić popełnienie przestępstwa o terrorystycznym charakterze, rasizm, publiczne propagowanie faszyzmu, komunizmu albo innego ustroju totalitarnego, przestępczość zorganizowana, publiczne  nawoływanie doWięcej oPrzestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu[…]