Kancelaria Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

Przestępstwa te są opisane w rozdziale XXVII Kodeksu karnego. Zaliczane są do najlżejszej kategorii przestępstw w KK, podobnie jak skutki w postaci kar, do których należą zwykle ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku oraz kara grzywny. Absolutnie nie można jednak uznać przestępstw z tej kategorii za mało istotne z punktu widzenia prawa. Wręcz przeciwnie –Więcej oPrzestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej[…]

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów W XXXIII oraz XXXIV rozdziale Kodeksu karnego zostały umieszczone przepisy, które przewidują karną odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. KK przedstawia również definicję dokumentu jako każdego przedmiotu i zapisanego nośnika informacji, z którym jest związane dane prawo lub też który –Więcej oPrzestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów[…]

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

W zakres przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości wchodzą, m.in.: fałszywe oskarżenia, fałszywe zeznania, wywieranie groźbą bezprawną lub przemocą wpływu na czynności sądu, tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania o przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe, wykroczenie, przewinienie dyscyplinarne, zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej, znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności, poplecznictwo (udaremniane lub utrudnianie postępowania karnego), przemoc wobecWięcej oPrzestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości[…]

Jak uratować prawo jazdy?

Jak uratować prawo jazdy?

Nie popieram prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, jednak jeśli już to się stało…to pomagam by zdarzenie to nie pociągnęło za sobą drakońskich konsekwencji. Pewnie nie wszyscy mają świadomość, że nawet najmniejsze przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu prowadzi do orzeczenia kary co najmniej 3 lat zakazu prowadzenia pojazdu i 5000 zł. PowtarzamWięcej oJak uratować prawo jazdy?[…]

Jazda pod wpływem alkoholu – niezatrzymanie pojazdu do kontroli policyjnej.

Jazda pod wpływem alkoholu – niezatrzymanie pojazdu do kontroli policyjnej.

Zgodnie z obowiązującym jeszcze w 2017 r. przepisami ucieczka przed patrolem policyjnym traktowana była jako wykroczenie. Jeśli sprawca został ujęty, to sąd orzekał dla niego karę grzywny lub 30 dni aresztu. Część osób wychodziła z założenia, że nie warto zatrzymywać się, zwłaszcza jeśli skutkiem byłoby zabranie prawa jazdy. Dziś za taki czyn konsekwencje są jużWięcej oJazda pod wpływem alkoholu – niezatrzymanie pojazdu do kontroli policyjnej.[…]

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – podstawy ubiegania się o tzw. „obrączkę”.

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – podstawy ubiegania się o tzw. „obrączkę”.

Wprowadzenie do kodeksu karnego możliwości orzekania dozoru elektronicznego jako formy ograniczenia wolności wprowadziło drastyczny spadek zamian orzekania o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Od kwietnia 2016r. powrócono do starego rozwiązania stosowania dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności (a nie kary ograniczenia wolności). Nadal jest możliwe odbycie kary pobawienia wolności pozaWięcej oKara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – podstawy ubiegania się o tzw. „obrączkę”.[…]

Co zrobić w przypadku zatrzymania przez policję, ABW lub CBŚP?

Co zrobić w przypadku zatrzymania przez policję, ABW lub CBŚP?

W przypadku zatrzymania, przede wszystkim należy w miarę możliwości zachować spokój i podporządkować się poleceniom. Funkcjonariusz, który dokonuje zatrzymania ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko, stopień służbowy i podstawę prawną oraz przyczynę podejmowanych czynności. Funkcjonariusz nieumundurowany ma obowiązek okazać legitymację służbową, w sposób umożliwiający zanotowanie danych w niej zawartych. Zatrzymanemu, na jego żądanie,  należyWięcej oCo zrobić w przypadku zatrzymania przez policję, ABW lub CBŚP?[…]

Na czym polega stalking?

Na czym polega stalking?

Stalking to uporczywe nękanie emocjonalne, obsesyjna fascynacja, która nie tylko uprzykrza życie codzienne, ale w skrajnych przypadkach może zakończyć się śmiercią ofiary. Stalking przede wszystkim jest wielokrotną, powtarzającą się próbą nawiązania kontaktu z ofiarą w sposób bezpośredni lub za pomocą telefonu czy Internetu.  Gdy nie mamy ochoty na kontakt z taką osobą, gdy chcemy, byWięcej oNa czym polega stalking?[…]

Dwa lata za samowolę budowlaną.

Dwa lata za samowolę budowlaną.

Artykuł 90 Prawa budowlanego przewiduje za samowolę budowlaną przewiduje sankcję karną do 2 lat pozbawienia wolności. Za samowolę budowlaną uważane jest budowanie albo wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia, lub mimo sprzeciwu właściwego organu. Odpowiedzialność karna ma charakter odrębny i niezależny od wyniku postępowania administracyjnego. Oznacza to przedeWięcej oDwa lata za samowolę budowlaną.[…]

Waga temidy może nie „trzymać” tary.

Waga temidy może nie „trzymać” tary.

  Znowelizowane 1 lipca 2015r. przepisy procedury karnej w art. 449 k.p.k. dają uprawnienie sądowi odwoławczemu do zwrócenia sądowi pierwszej instancji akt sprawy celem uzupełnienia uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Następuje to oczywiście po złożeniu apelacji, a zatem sąd pierwszej instancji może uzupełniając uzasadnienie, ustosunkować się do podniesionych przez apelującego zarzutów. Oskarżony czy jego obrończa już takiejWięcej oWaga temidy może nie „trzymać” tary.[…]