Kancelaria Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko wolności

Przestępstwa przeciwko wolności

Ochrona wolności człowieka jest umocowana prawnie w Konstytucji, międzynarodowych umowach i różnych aktach prawnych o randze ustawowej. Pod ochroną prawa karnego pozostają najważniejsze aspekty wolności człowieka. Przestępstwa przeciwko wolności są ujęte w rozdziale XXIII KK. Należą do nich zbrodnie i występki, dla których dolna granica kary pozbawienia wolności wynosi 3 lata, w tym m.in.: bezprawneWięcej oPrzestępstwa przeciwko wolności[…]

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

W Kodeksie karnym przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności są opisane w artykułach od 197 do 205. Do przestępstw zalicza się m.in.: zgwałcenie, obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 roku życia, wykorzystanie seksualne osoby niepoczytalnej i bezradnej, publiczne propagowanie treści o charakterze pedofilskim, zmuszanie do prostytucji, stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo; seksualne wykorzystanie zależności, kazirodztwo, produkcja, rozpowszechnianieWięcej oPrzestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności[…]

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Przestępstwa te są szeroką kategorią w Kodeksie karnym. Obejmują m.in.: wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika celem zmuszenia instytucji, lub osoby do określonego zachowania, często również połączone z udręczeniem zakładnika, rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie treści, które mogą ułatwić popełnienie przestępstwa o terrorystycznym charakterze, rasizm, publiczne propagowanie faszyzmu, komunizmu albo innego ustroju totalitarnego, przestępczość zorganizowana, publiczne  nawoływanie doWięcej oPrzestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu[…]

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

Przestępstwa te są opisane w rozdziale XXVII Kodeksu karnego. Zaliczane są do najlżejszej kategorii przestępstw w KK, podobnie jak skutki w postaci kar, do których należą zwykle ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku oraz kara grzywny. Absolutnie nie można jednak uznać przestępstw z tej kategorii za mało istotne z punktu widzenia prawa. Wręcz przeciwnie –Więcej oPrzestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej[…]

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów W XXXIII oraz XXXIV rozdziale Kodeksu karnego zostały umieszczone przepisy, które przewidują karną odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. KK przedstawia również definicję dokumentu jako każdego przedmiotu i zapisanego nośnika informacji, z którym jest związane dane prawo lub też który –Więcej oPrzestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów[…]

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

W zakres przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości wchodzą, m.in.: fałszywe oskarżenia, fałszywe zeznania, wywieranie groźbą bezprawną lub przemocą wpływu na czynności sądu, tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania o przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe, wykroczenie, przewinienie dyscyplinarne, zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej, znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności, poplecznictwo (udaremniane lub utrudnianie postępowania karnego), przemoc wobecWięcej oPrzestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości[…]