O mnie

Nazywam się Jarosław Błasiński. Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zarządzanie Finansami w Akademii Leona Koźmińskiego. W zawodzie prawnika pracuję 15 lat. Pierwotnie jako wewnętrzny prawnik w spółkach handlowych, a następnie szef działu prawnego odpowiedzialny za pracę zespołu, czuwającego nad bezpieczeństwem obrotu handlowego.  Później jako wspólnik spółki partnerskiej, w ramach praktyki adwokackiej zdobyłem doświadczenie procesowe w wielu dziedzinach prawa. Poza pracą adwokata, inspirującym doświadczeniem było współtworzenie przez ponad 3 lata scenariuszy programów telewizji TVN Sędzia Anna Maria Wesołowska oraz Sąd Rodzinny, które to programy przybliżały realia panujące w sądzie, pracę prokuratora czy adwokata.

W ramach swojej Kancelarii Adwokackiej współpracuję z  Indyjsko Polską Izbą Gospodarczą, rejestrowałem Związek wyznaniowy Singh Sabha Gurudawara oraz Hindu Bhawan.

Po latach wykonywania zawodu skoncentrowałam się na tym, co najbardziej lubię i czuję: prawie karnym i rodzinnym. Staram się nie tylko poszerzać moją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych, ale też aktywnie dzielić się swoją wiedzą na blogach prawniczych.

Pełna oferta usług w sprawach karnych znajdziesz także tu: http://www.sprawykarne.com.pl/

Dzięki współpracy z  notariuszem, rzecznikiem patentowym, prawnikami zagranicznymi oraz tłumaczami przysięgłymi jestem w  stanie udzielić wszechstronnej pomocy, co pozwala Państwu zaoszczędzić czas na komunikowanie się z  innymi specjalistami.

W pracy adwokata dbam aby moi klienci na każdym etapie byli zorientowani o tym, co dzieje się w ich sprawie, aktywnie uczestniczę we wszystkich czynnościach  postępowania.

Potrafię zdecydowanie bronić interesów osób, które reprezentuję. Podstawą mojej pracy jest umiejętność słuchania i poszukiwanie optymalnego rozwiązania problemu. Dbam o to, by osoby korzystające z mojej pomocy znały swoje możliwości i świadomie dokonywały najlepszego dla siebie wyboru.

Strona niniejsza poświęcona została najważniejszym zagadnieniom dotyczącym prawa karnego. Postaram się przybliżyć Państwu najistotniejsze kwestie związane z odpowiedzialnością karną, uprawnieniami oskarżonego oraz możliwościami obrony i postępowaniem przed sądem oraz po zapadnięciu wyroku.

Zachęcam do kontaktu mailowego adwokat.warszawa@gmail.com

Do najczęstszego zakresu zagadnień prawa karnego poruszanych w ramach praktyki adwokackiej należą:

 1. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:
  • spowodowanie rozstroju zdrowia (art. 156 i 157 kodeksu karnego),
  • udział w bójce lub pobiciu, narażenie na utratę życia lub zdrowia (art. 158, 159, 160 kodeksu karnego),
 2. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:
  • spowodowanie wypadku komunikacyjnego (art. 177 kodeksu karnego),
  • prowadzenie samochodu, motocykla, roweru w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 178 a kodeksu karnego),
 3. przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów:
  • fałszerstwo dokumentów (art. 270 kodeksu karnego),
  • poświadczenie nieprawdy (art. 271 kodeksu karnego),
 4. przestępstwa przeciwko mieniu:
  • kradzież, kradzież z włamaniem (art. 278 i 279 kodeksu karnego),
  • rozbój (art.280 kodeksu karnego),
  • kradzież rozbójnicza (art. 281 kodeksu karnego),
  • wymuszenie rozbójnicze (art. 282 kodeksu karnego),
  • oszustwo (art. 286 kodeksu karnego),
  • paserstwo (art. 291 kodeksu karnego),
 5. inne przestępstwa i wykroczenia:
  • handel narkotykami i substancjami psychotropowymi (art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
  • posiadanie narkotyków i substancji zakazanych (art. 62 ustawa o przeciwdziałaniu narkomani),
  • naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (art. 86 kodeksu wykroczeń),
  • prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub bez dokumentów (art. 94 i 95 kodeksu wykroczeń).

Dodaj komentarz