Oferta i wynagrodzenie

Oferta kancelarii obejmuje pomoc i doradztwo z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego wykonawczego i skarbowego. Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi 200 zł brutto. Wycena obrony w sprawie karnej lub reprezentowania pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym jest zawsze ustalana indywidualnie. Zasady współpracy są w sposób przejrzysty i czytelny ustalane przed rozpoczęciem sprawy, w formie pisemnej umowy zawierającej ostateczną cenę usługi i zakres zlecenia, co gwarantuje pełen komfort finansowy Klienta. Kancelaria

Posiadanie narkotyków – Adwokat Warszawa

Bycie w posiadaniu nawet niewielkiej ilości narkotyków jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku, gdy ilość jest tak znaczna, że może doprowadzić do odurzenia kilkudziesięciu osób – do 10 lat więzienia. Konsekwencje obejmują również utratę wielu uprawnień, niemożność wykonywania niektórych zawodów czy funkcji. Dowiedz się, co zrobić w przypadku zatrzymania przez policję i sprawdź, dlaczego kontakt z doświadczonym adwokatem jest tak ważny. Adwokat wskaże czy jest możliwość warunkowego umorzenia postepowania karnego czy odstąpienia od ścigania jeśli zarzut dotyczy niewielkiej ilości substancji zabronionej.

Jazda pod wpływem alkoholu – Adwokat Warszawa

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest przestępstwem zagrożonym 2 latami pozbawienia wolności. Przestępstwo to wiąże się z utratą prawa jazdy. Za ucieczkę z miejsca zdarzenia lub niezatrzymanie się do kontroli policyjnej grożą kolejne konsekwencje karne. Gdy sprawca wypadku drogowego spowoduje poważne szkody lub rozstrój zdrowia ofiary sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia dla ofiar czy też zwrot świadczeń wypłaconych przez ubezpieczyciela. Doświadczona kancelaria adwokacka doradzi jak zminimalizować konsekwencje prawna takiego przestępstwa.

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny jest alternatywą dla kary pozbawienia wolności. Mogą nim zostać objęte osoby skazane na karę do roku więzienia. System polega na kontrolowaniu przy użyciu specjalnej aparatury monitorującej zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym. W praktyce odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego pozwala na normalne funkcjonowanie w warunkach wolnościowych, i np. wykonywanie pracy zawodowej czy pobieranie nauki. Dozór elektroniczny może być związany z pozostawaniem pod kontrolą kuratora lub poddaniem się leczeniu odwykowemu. Kancelaria adwokacka sporządza wnioski o wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Adwokat pomaga w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i popiera wniosek przed sądem.

Zawieszenie wykonania kary

Sąd może zawiesić warunkowo wykonanie kary pozbawienia wolności, jeśli jej orzeczona długość nie przekracza 1 roku. Zawieszenie następuje na okres próby wynoszącej od 2 do 5 lat. Zawieszenie kary można uzyskać jeżeli sprawca wcześniej nie był skazany na kare pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Jakie są inne przesłanki, dzięki którym sąd może podjąć taką decyzję? Czy karę można odwiesić? Jakie są obowiązki skazanego w okresie próby? Specjalizujący się w sprawach karnych adwokat wyjaśni szczegółowo wszystkie wątpliwości.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego pozwala sprawcy niejako uniknąć skazania za popełnione przestępstwo. Dochodzi do uznania winy oskarżonego, jednak nie jest wymierzana kara i osoba taka nie trafia do rejestru karnego. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do dwóch lat. Może do niego dojść wówczas, gdy sąd uzna, że nawet najłagodniejsza kara byłaby dla sprawcy zbyt surowa, a także w innych przypadkach określonych w przepisach, jeśli adwokat wskaże je sądowi. Warunkiem do zastosowania warunkowego umorzenia jest także zgoda prokuratora oraz pokrzywdzonego.

Tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze

Tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze stosuje sąd lub prokurator celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego innych przestępstw. Aresztowanie może stosować tylko sąd w określonych ustawą przypadkach, na określony czas. Jakie to przypadki? Kiedy można zwolnić podejrzanego z aresztu? Doświadczony adwokat wyjaśni jakich argumentów użyć aby doprowadzić do uchylenia tymczasowego aresztowania lub zastąpić areszt środkami wolnościowymi.

Śledztwo i dochodzenie

Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia, w zależności od wagi zarzucanego przestępstwa. W celu zapewnienia podejrzanemu lub pokrzywdzonemu przestępstwem praw procesowych ważny jest aktywny udział adwokata już na etapie postepowania przygotowawczego. Wówczas to należy złożyć wnioski dowodowe, uczestniczyć w przesłuchaniu świadków, czy przesłuchaniu pokrzywdzonego i samego podejrzanego. Postępowania przygotowawcze kończy się sporządzeniem aktu oskarżenia, który jest podsumowaniem wyników postępowania przygotowawczego. Gdy nie ma podstaw do sporządzenia aktu oskarżenia, prokurator powinien sprawę umorzyć lub zawiesić postępowania jeśli wystąpiła przeszkoda do zakończenia postępowania przygotowawczego. Wszystkich informacji na temat taktyki procesowej, przebiegu postepowania oraz najlepszej linii obrony w postępowaniu przygotowawczym udzieli adwokat podczas umówionej konsultacji.

Przerwa  w wykonaniu kary 

O przerwę w odbywaniu kary może się ubiegać osoba skazana na karę pozbawienia wolności i zastępczą karę pozbawienia wolności. Sąd może udzielić przerwy w wykonywaniu kary, gdy przemawiają za tym względy zdrowotne, osobiste lub rodzinne. Kto może złożyć wniosek o udzielenie przerwy? Co powinien zawierać wspomniany dokument? Kancelaria Jarosława Błasińskiego wyjaśnia szczegółowo treść wniosku i przebieg postępowania o udzielenie przerwy w wykonaniu kary.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z adwokatem Jarosławem Błasińskim pod nr kom. 791 55 77 07.

Dodaj komentarz