Postępowania przed Sądem I instancji

Kolejnym etapem po postępowaniu przygotowawczym, jeśli prokurator wniósł akt oskarżenia do sądu, a ten go przyjął, jest sprawa karna, a właściwie – postępowanie przed Sądem I instancji. Na tym etapie ława sędziowska ma za zadanie ustalić prawdę, co do wydarzeń, a także działań osoby, która jest oskarżonym w sprawie. Na prokuratorze zaś ciąży dowiedzenie jego winy. Sam oskarżony ma prawo do obrony, w czym może pomóc mu prawnik, którego specjalizacją jest prawo karne.

W toku rozprawy rozpatrywane są dowody m.in.:

  • z zeznań świadków,
  • z zeznań oskarżonego, jak i pokrzywdzonego,
  • z opinii biegłych,
  • z oględzin i eksperymentów procesowych,
  • z wywiadu środowiskowego,
  • z przedmiotów, mogących stanowić dowód w sprawie.

W przypadku, gdy prokurator gromadzi materiał dowodowy w celu udowodnienia winy oskarżonego, jego obrońca może zbierać dokumenty, które obalają tezę oskarżenia. Dlatego też prawnik zajmujący się daną sprawą karną, musi się wykazywać skutecznością i indywidualnym podejściem do każdego Klienta.

Toczące się przed Sądem I instancji postępowanie może być mocno obciążające psychicznie dla oskarżonego, szczególnie gdy jest on tymczasowo aresztowany. Wsparcie adwokata i ustalenie linii obrony, może odbywać się także w zakładzie karnym. Wsparcie adwokata pozwala na trzeźwy osąd sytuacji i wybranie bardziej racjonalnych działań, w zależności od okoliczności. Podstawowym działaniem adwokata, jakim jest w takiej sytuacji jest wnioskowanie o uchylenie aresztu lub zastąpienie go nie izolacyjnymi środkami zapobiegawczymi. Następnie, gdy materiał dowodowy o tym przekonuje, zasadne jest rozważenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania lub dobrowolne poddanie się karze. Gdy materiał dowodowy nie przekonuje o winie i sprawstwie zatrzymanego, należy przeprowadzić szczegółowe postępowanie przed sądem I instancji. Postępowanie w sprawie karnej kończy się wyrokiem. Aby wyrok sadu i instancji nie uprawomocnił się, należy w terminie 7 ni od jego ogłoszenia zawnioskować o pisemne uzasadnienie wyroku. Po doręczeniu uzasadnienia wyroku istnieje możliwość wniesienia apelacji, która może skutkować wszczęciem postępowania sądu apelacyjnego. Treść takiej apelacji powinien sporządzić doświadczony adwokat, dzięki czemu podsądny uzyskuje większą pewność, że będzie on spełniał wszelkie formalne wymogi.

Kancelaria Adwokacka Jarosława Błasińskiego z Warszawy od lat oferuje fachową pomoc osobom oskarżonym, jak i pokrzywdzonym. Wieloletnie doświadczenie, uczestnictwo w różnych rozprawach, zarówno po stronie obrońcy, jak i reprezentanta ofiary przestępstwa są dużym atutem w przypadku starcia na sali sądowej. Dobry prawnik charakteryzuje się skutecznością i profesjonalizmem, dzięki któremu może efektywniej walczyć o prawa swojego mocodawcy.