Postępowania przygotowawcze – od momentu zatrzymania po zakończenie śledztwa

Nim dojdzie do właściwej rozprawy, w postępowaniu karnym pierwszym etapem jest postępowanie przygotowawcze. Służy ono przede wszystkim ustaleniu, czy doszło do przestępstwa i jaki czyn zabroniony został popełniony. Zbierane więc są materiały dowodowe, które mają pomóc w stwierdzeniu, czy zostały naruszone przepisy karne, a także umożliwiające wytypowanie potencjalnych podejrzanych. Dlatego też ten etap dzieli się na dwa kolejne: w sprawie i przeciwko danej osobie. Ponadto można go podzielić na dwie formy – śledztwa lub dochodzenia. Wszczyna je wyłącznie prokurator, który może też zawiesić albo zakończyć umorzeniem lub wniesieniem aktu oskarżenia do sądu – stanowią one zamknięcie postępowania przygotowawczego.

Zatrzymany w sprawie, jako że ma konstytucyjne prawo do obrony, może:

  • odmówić składania zeznań;
  • domagać się dostępu do akt i odpisów orzeczeń;
  • składać wnioski dowodowe;
  • zaskarżać część decyzji procesowych,

ale co najważniejsze – skorzystać z pomocy adwokata.

Dlatego też tak bardzo ważne jest, aby już na tym etapie osoba zatrzymana lub podejrzana skorzystała z pomocy prawnika. Od przebiegu i ustaleń zapadłych w postępowaniu przygotowawczym może zależeć ostateczne orzeczenie sądu. Ważne jest więc to, aby zgromadzić jak najwięcej dowodów wskazujących na niewinność i dowodzących winy danej osoby.

Na terenie Warszawy wsparciem dla osób będących podejrzanymi lub pokrzywdzonymi w przestępstwie zajmuje się prawnik z Kancelarii Adwokackiej Jarosława Błasińskiego. Adwokat jest do dyspozycji Klienta od momentu zatrzymania. W takim przypadku ważne jest, by wstrzymał się ze składaniem wyjaśnień do momentu kontaktu z prawnikiem. Profesjonalne porady i wskazówki, a w końcu obecność adwokata w czasie przesłuchań mogą mieć ogromne znaczenie na końcowy wynik sprawy.

Istotne jest to, aby obrońca był dyspozycyjny dla swojego Klienta, a także aktywnie reprezentował jego interes na każdym etapie toczącego się przeciwko niemu postępowania. Stąd też prawnik powinien robić wszystko, aby jego mocodawca miał poczucie, że sprawa jest w rękach profesjonalisty.