Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Przestępstwa te są szeroką kategorią w Kodeksie karnym. Obejmują m.in.:

 • wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika celem zmuszenia instytucji, lub osoby do określonego zachowania, często również połączone z udręczeniem zakładnika,
 • rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie treści, które mogą ułatwić popełnienie przestępstwa o terrorystycznym charakterze,
 • rasizm,
 • publiczne propagowanie faszyzmu, komunizmu albo innego ustroju totalitarnego,
 • przestępczość zorganizowana,
 • publiczne  nawoływanie do popełnienia zbrodni, przestępstwa skarbowego albo występku,
 • nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych, etnicznych, narodowościowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
 • ograbienie zwłok, grobu albo innego miejsca pochówku zmarłego,
 • zbezczeszczenie zwłok, miejsca pochówku lub ludzkich prochów,
 • zamach na urządzenia infrastruktury, np. elementy sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej, gazowej, wodociągowej i innych, a także linii tramwajowych, kolejowych, metra albo innych, które powodują zakłócenie działania części lub całości sieci i linii,
 • posiadanie, a także wyrób i handel amunicją i bronią palną bez zezwolenia,
 • przekazanie amunicji albo broni osobie, która nie posiada do tego praw.

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu obejmują jeszcze kilka innych przypadków. Szczegółowe przedstawienie tego typu przestępstw wraz ze wskazaniem kar grożących za ich popełnienie, jest wskazane w Kodeksie karnym.

Kancelaria adwokacka Jarosława Błasińskiego zapewnia kompleksową pomoc prawną oraz doradztwo w przypadku osób poszkodowanych w wyniku przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, jak również zapewnia obronę osobom oskarżonym i skazanym za wymienione przestępstwa. Adwokat świadczy pomoc na każdym etapie postępowania: zarówno przygotowawczym (dochodzenia, śledztwa), jak też sądowym i wykonawczym (np. w przypadku odroczenia lub przerwy w wykonywaniu kary, ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia itp.).