Adwokat od spraw karnych w Warszawie

Profesjonalnie prowadzone przez kancelarię w Warszawie sprawy karne to kompleksowa pomoc prawna dla osób fizycznych i prawnych. Zajmujący się nimi adwokat karnista to pierwsza osoba, do której warto zwrócić się w momencie, gdy powstały wątpliwości co do działania zgodnego z prawem lub zachodzi samo podejrzenie popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia. Im szybciej zostanie wynajęty adwokat, tym lepiej można zabezpieczyć interes klienta. Kancelaria to także miejsce, w którym można umówić się na spotkanie i konsultację z adwokatem, gdy grozi sprawa karna i może okazać się potrzebny jest obrońca. Adwokat od spraw karnych to doświadczony specjalista w tej dziedzinie, wnikliwie i wielowątkowo analizujący każdy problem prawny. Doświadczony karnista, potrafi działać bardzo skutecznie, przewidując przyszłe konsekwencje określonych działań i dostosowując środki obrony odpowiednie do kolejnego etapu postępowania karnego. Do zadań adwokata należy doprowadzenie do jak najszybszego zwolnienia klienta z aresztu ale przede wszystkim takie poprowadzenie sprawy aby doprowadzić do uniewinnienia od zarzutu lub zminimalizowania skutków popełnienia czynu zabronionego. Jeśli chodzi o prawo karne, to obejmuje ono szeroki zakres przypadków, w których osoba została oskarżona o popełnienie czynu opisanego w kodeksie karnym bądź w innych ustawach. Nie ogranicza się tylko do przestępstw pospolitych jak kradzież, przywłaszczenie mienia, rozbojów czy handel narkotykami. Coraz częstszym przepadkiem jest zatrzymanie i oskarżenie przedsiębiorcy pod zarzutem oszustw podatkowych, nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych czy wprowadzenia w błąd kontrahenta co do swojej wypłacalności. Nierzadkie są sprawy z oskarżenia prywatnego lub kwestie związane z pomówieniem i zniesławieniem np. w portalach społecznościowych.
Zatrzymanie Aresztowanie

Zatrzymanie Aresztowanie

Kancelaria udziela natychmiastowej pomocy w przypadku zatrzymania lub aresztowania. Adwokat w ciągu godziny od powiadomienia kontaktuje się z pozbawionym wolności i udziela niezbędnej pomocy prawnej. Udział adwokata zapewnia legalność działań funkcjonariuszy oraz bezpieczeństwo zatrzymanego.

Pokrzywdzony przestępstwem

Pokrzywdzony przestępstwem

Adwokat reprezentuje i dba o interesy pokrzywdzonego przestępstwem. Udział adwokata na etapie śledztwa zapewnia rzetelne zbieranie dowodów w sprawie. W przypadku odmowy ścigania lub umożenia śledztwa, adwokat może skutecznie zaskarżyć takie postanowienie i reprezentować pokrzywdzonego przed sądem. Udział adwokata zwiększa szanse uzyskania nawiązki lub naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Obrona sądowa

Obrona sądowa

W przypadku wniesienia aktu oskarżenia udział adwokata w rozprawach sądowych wydaje się konieczny. Adwokat w sposób rzetelny dba o zachowanie praw oskarżonego. Adwokat pilnuje prawidłowego przebiegu procesu, opracowuje i wdraża strategię procesową oraz ustaloną z klientem linię obrony. Adwokat wnikliwie przesłuchuje świadków.

Jak działam

Jak działam

Pomocy prawnej udzielam natychmiastowo. Zdaję sobie sprawę co przeżywa zatrzymany i jego rodzina. W pracy adwokata dbam, aby moi klienci na każdym etapie byli zorientowani o tym, co dzieje się w ich sprawie, aktywnie uczestniczę we wszystkich czynnościach postępowania. Potrafię zdecydowanie bronić interesów osób, które reprezentuję. Podstawą mojej pracy jest umiejętność słuchania i poszukiwanie optymalnego rozwiązania problemu. Dbam także o to, by osoby korzystające z pomocy adwokata karnisty, znały swoje możliwości i świadomie dokonywały najlepszego dla siebie wyboru. Zachęcam do kontaktu mailowego adwokat.warszawa@gmail.com lub telefonicznego 791 55 77 07

O mnie

Nazywam się Jarosław Błasiński. Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zarządzanie Finansami w Akademii Leona Koźmińskiego. W zawodzie prawnika pracuję 15 lat. Pierwotnie, jako wewnętrzny prawnik w spółkach handlowych, a następnie szef działu prawnego odpowiadałem za pracę zespołu, czuwającego nad bezpieczeństwem obrotu handlowego. Jako wspólnik spółki partnerskiej, w ramach praktyki adwokackiej zdobywałem doświadczenie procesowe jako obrońca w sprawach karnych. Masz problem prawny - zadzwoń - by dowiedzieć się więcej. To nic nie kosztuje.

Jaką pomoc w zakresie prawa karnego zapewnia kancelaria?

Osoby podejrzane i oskarżone ale także pokrzywdzeni (oskarżyciel prywatny, oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny) mogą liczyć na reprezentację i zastępstwo procesowe na każdym etapie sprawy karnej. Zakres wsparcia ze strony adwokata karnisty obejmuje, m.in.:

  • doradztwo jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,
  • pomoc w zakresie przygotowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • udział w czynnościach takich ja przesłuchanie, konfrontacja, wizja lokalna,
  • podjęcie obrony klienta już na etapie postępowania przygotowawczego poprzez przygotowanie wniosków dowodowych,
  • reprezentację osoby pokrzywdzonej w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentację klienta przed sądami wszystkich instancji,
  • doradztwo i sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • prowadzenie sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • sporządzanie apelacji, kasacji oraz wniosku o warunkowe umorzenie postępowania i innych pism w sprawach karnych.

Przy rozpatrywaniu każdej sprawy adwokat karnista z kancelarii w Warszawie bierze pod uwagę nie tylko aspekt przepisów prawa, ale także wszelkie inne okoliczności towarzyszące zdarzeniu, które mogą być z nią powiązane. Na każdym etapie klient ma wiedzę, jak wygląda jego sytuacja jakie przysługują mu prawa i jakie grożą konsekwencje, tak aby miał poczucie bezpieczeństwa i gwarancję fachowej opieki prawnej.

Jarosław Błasiński
Jarosław Błasiński
Adwokat
Anna Banaś
Anna Banaś
Aplikant Adwokacki
Siedziba kancelarii
Siedziba kancelarii

Opinie

W przypadku zatrzymania lub aresztowania udzielam pomocy niezwłocznie

Ostatnie wpisy