Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Ujęte w XXI rozdziale KK przepisy dotyczą przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Obejmują wszelkie czyny, które albo sprowadziły niebezpieczeństwo dla ruchu, albo doprowadziły do katastrofy komunikacyjnej. Wśród nich wymienia się między innymi:

  • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym;
  • sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu;
  • przygotowanie do sprowadzenia katastrofy w ruchu;
  • spowodowanie wypadku w ruchu;
  • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu środków odurzających;
  • prowadzenie pojazdu po odebraniu prawa jazdy.

Konsekwencje karne, wynikające z popełnionych czynów w przypadku tego przestępstwa, są mocno zróżnicowane. Zdecydowanie najcięższe wynikają ze sprowadzenia katastrofy, jak i niebezpieczeństwa z nią związanego. Najniższym wymiarem kary w przypadku tego rodzaju przestępstw jest grzywna, najwyższym zaś – pozbawienie wolności do lat 12. Dlatego też tak ważne jest, by sprawą zajęła się doświadczona kancelaria karna.

Działająca w Warszawie Kancelaria Adwokacka Jarosława Błasińskiego podejmuje się obrony osób, które zostały oskarżone o czyny przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Adwokat nie tylko służy radą, ale przede wszystkim będzie reprezentować Klienta już na etapie postępowania przygotowawczego, które często waży na wyniku całej rozprawy. Doświadczony prawnik przede wszystkim podchodzi do każdego przypadku indywidualnie.

Adwokat świadczy również pomoc osobom pokrzywdzonym w takich zdarzeniach. Może zarówno służyć poradą prawną, jak i reprezentować ich interes jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Sprawy związane z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji często należą do trudnych pod względem ilości emocji, z jakimi się wiążą. Często bowiem czyny oskarżonego, nawet jeśli nieumyślne, wiążą się z ludzką tragedią. Dlatego też adwokat, jako specjalista dbający o interes Klienta, musi wykazywać się racjonalnym i odpowiedzialnym podejściem do sprawy, by wyrok był jak najbardziej pomyślny dla klienta.