Prawo i Sprawy Karne

W Polsce codziennie odnotowuje się ok 18 000 interwencji policyjnych. Ok 700 sprawców zatrzymywanych jest na gorącym uczynku. Codziennie zatrzymywanych jest ok. 200 nietrzeźwych kierowców, ok. 1000 kradzieży sklepowych, ok 150 rozbojów. Każdego dnia w Polsce odnotowywanych jest średnio 150 wypadków drogowych i 1000 kolizji. Tygodniowo zatrzymywanych jest ok 1000 osób o przestępstwa narkotykowe. Każda z powyższych spraw dotyczy zakresu prawa karnego. Choć nie każde z powyższych zdarzeń znajdzie swój finał na wokandzie sądowej, to w każdej z tych spraw wiele korzyści może przynieść udział adwokata, specjalisty od prawa karnego. Choć zdecydowana większość interwencji dotyczy wykroczeń i lżejszych występków, a nie poważniejsze przestępstwa, nie oznacza to, że należy do nich podchodzić z mniejszą uwagą. Adwokat, doświadczony karnista w sposób fachowy dopilnuje aby były przestrzegane wszystkie prawa zatrzymanej osoby. Adwokat, w przeciwieństwie nawet do najbliższych członków rodziny, zawsze musi zostać dopuszczony do zatrzymanej czy aresztowanej osoby. Udział adwokata od najwcześniejszego etapu postępowania zapewnia nie tylko gwarancje procesowe ale wpływa na podtrzymanie marale samego zatrzymanego, który znalazł się w mocno stresującej sytuacji. Doświadczony adwokat karnista udzieli szczegółowej porady prawnej oraz pouczy zatrzymanego o jego prawach. Obecność adwokata jest gwarancją, że przesłuchanie będzie odbywało się bez nacisków ze strony śledczych, zaprotokołowane zostaną tylko faktyczne wypowiedzi zatrzymanego. Adwokat karnista podejmie też działania w celu uniknięcia stosowania tymczasowego aresztowania i zastąpienia go wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

Jako adwokat zajmujący się prawem karnym od lat świadczę klientom profesjonalną pomoc, zarówno w prawie kryminalnym, prawie karnym skarbowym jak też w sprawach o wykroczenia. Dzięki szybkiemu i skutecznemu działaniu adwokata niejednokrotnie sytuacja procesowa aresztowanego już „na starcie” postępowania była korzystniejsza niż gdyby podsądny dział bez prawnika. Udział adwokata od samego początku sprawy karnej, może przynieść tylko korzyści, które realnie wpływają na końcowy wyrok. Taka sytuacja dotyczy nie tylko poważnych przestępstw ale także wykroczeń, gdyż reguły postępowania i zaangażowanie adwokata w każdej sprawie jest takie samo. Z uwagi na fakt, że w sprawie karnej kluczowym jest jak najszybsze wsparcie zatrzymanego, na terenie Warszawy podejmuje się czynności w ciągu godziny od zawiadomienia. Podejmuję się obrony także poza Warszawą, po wcześniejszym umówieniu warunków.

Sprawy karne – co może zaoferować adwokat?

Profesjonalna pomoc prawna w sprawach karnych nie ogranicza się jedynie do reprezentacji przed sądem. Kluczowe działania podejmowane są w postępowaniu przygotowawczym, gdzie śledczy zbierają dowody, które będą wykorzystywana dopiero w przyszłości przed sadem. W postępowaniu przygotowawczym, rola adwokata jest ściśle podporządkowana linii obrony przyjętej wspólnie z zatrzymanym czy aresztowanym. Zdarza się że adwokat będzie musiał brać udział w wielogodzinnych przesłuchaniach podejrzanego oraz świadków, opracowywać listę pytań do świadków, zakres wniosków dowodowych, w innych zaś sprawach – gdy zatrzymany odmawia składani zeznań- udział adwokata ograniczy się do samej fizycznej obecności podczas czynności procesowych. Nie bez znaczenia jest też czysto ludzki wymiar kontaktu z przychylną i pomocną zatrzymanemu i jego bliskimi osobą adwokata. Niezależnie od wagi sprawy, zawsze podchodzę do zlecenia z pełnym profesjonalizmem i rzetelnością, starając się być w każdej chwili osiągalny dla osoby potrzebującej mojej pomocy – rozumiem bowiem, jak trudna jest w takich okolicznościach sytuacja osoby skonfrontowanej z wymiarem sprawiedliwości.

Jakimi sprawami dokładnie się zajmuję:

  • sprawy kryminalne o zbrodnie i występki (rozboje, posiadanie i handel narkotykami, udział w zorganizowanych grupach przestępczych),

  • sprawy karne gospodarcze, (oszustwa sportowe, fałszowanie znaków towarowych, udaremnianie przetargu, oszustwa kredytowe)

  • sprawy karne skarbowe (organizacja gier hazardowych, wyłudzenia podatkowe, przestępstwa celne, naruszenia w prowadzeniu ksiąg, czyny związane z podatkiem akcyzowym, nielegalna działalność kantorowa)

  • sprawy w postępowaniu karnym wykonawczym wykonawczymi (odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, zezwolenie na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – tzw. kara z obrączka)

  • wykroczeniowymi (kolizje komunikacyjne, drobne kradzieże),

Powszechne sprawy karne kryminalne są najszerszą kategorią wśród wymienionych. Wszczynane są przy podejrzeniu o popełnienie takich czynów zabronionych jak kradzież, rozbój czy pobicie. Węższą kategorią są natomiast przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Wśród nich znajdziemy takie czyny zabronione jak doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności przedsiębiorstwa, pranie brudnych pieniędzy czy lichwa. Sprawy karne skarbowe to wszystkie te, które wynikają z Kodeksu Karno-Skarbowego i wszczynane są przy podejrzeniu danej osoby o oszustwa podatkowe, uporczywe niepłacenie podatku, a także o utrudnianie kontroli skarbowej czy podatkowej oraz związane z organizacja gier hazardowych.

Wykroczenia z kolei stanowią lżejszą kategorię czynów zabronionych. Wykroczenia obejmują bardzo szeroką kategorie różnych zachowań wskazanych w kodeksie wykroczeń. Należą do kategorii czynów zabronionych zagrożonych najczęściej karą grzywny lub nagany. Pewne kategorie czynów zagrożonych są nawet karą aresztu. Powszechnie spotykam się z wykroczeniami związanymi z wyłudzeniem usług np. przejazdu koleją, wstępu na biletowany koncert, czyny związane z ruchem drogowym, drobnych kradzieży, wyrębu drewna.

Natomiast sprawy związane z prawem karnym wykonawczym, to wszystkie te postępowania, które dotyczą osób skazanych prawomocnym wyrokiem. Wówczas w zależności od wyroku skazany może wnosić o:

  • przerwę w odbywaniu kary,

  • przedterminowe zwolnienie z odbywania kary,

  • przyznanie dozoru elektronicznego itp.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa karnego?

Będąc doświadczonym prawnikiem, który uczestniczył w wielu sprawach karnych w Warszawie, mogę skutecznie i efektywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym na każdym jego etapie. Działam natychmiast od przyjęcia zlecenia, tak by osoba potrzebująca pomocy prawnej czuła się komfortowo i była pewna że są przestrzegane jej prawa. Często już pierwsze wyjaśnienia zatrzymanego mogą wyznaczyć kierunek dalszych działań prokuratury, zadecydować o tymczasowym aresztowaniu, a w przyszłości utrudnić obronę w przed sądem. Dlatego warto zawierzyć swoją przyszłość specjaliście, tak by mieć pewność, że nad losem zatrzymanego lub aresztowanego czuwa doświadczony i rzetelny specjalista od prawa karnego. Przede wszystkim jednak jako skuteczny adwokat, którego specjalnością jest prawo karne, mam niezbędną wiedzę i zdolność odpowiedniej interpretacji przepisów, jakiej zazwyczaj nie posiadają klienci. Potrafię również spojrzeć szerzej na całą sprawę – dostrzec w okolicznościach niuanse, które mogą umknąć innym obserwatorom, a przede wszystkim działającego w stresie klienta. Doskonale znam również wszelkie procedury, dzięki czemu zawsze dopilnuję wszelkich formalności na czas – ten bowiem w sprawach karnych odgrywa niebagatelną rolę.

Niezależnie od tego, czy jesteście Państwo osobami podejrzanymi, oskarżonymi, czy też stroną pokrzywdzoną, jestem gotów podjąć się reprezentacji przed sądem każdej instancji. Świadczę profesjonalne doradztwo na każdym etapie, także poprzedzającym postępowanie przygotowawcze. Bronię interesu klienta przed sądami wszystkich instancji, także przed Sądem Najwyższym.