Kancelaria Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko wolności

Przestępstwa przeciwko wolności

Ochrona wolności człowieka jest umocowana prawnie w Konstytucji, międzynarodowych umowach i różnych aktach prawnych o randze ustawowej. Pod ochroną prawa karnego pozostają najważniejsze aspekty wolności człowieka. Przestępstwa przeciwko wolności są ujęte w rozdziale XXIII KK. Należą do nich zbrodnie i występki, dla których dolna granica kary pozbawienia wolności wynosi 3 lata, w tym m.in.: bezprawneWięcej oPrzestępstwa przeciwko wolności[…]

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

W Kodeksie karnym przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności są opisane w artykułach od 197 do 205. Do przestępstw zalicza się m.in.: zgwałcenie, obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 roku życia, wykorzystanie seksualne osoby niepoczytalnej i bezradnej, publiczne propagowanie treści o charakterze pedofilskim, zmuszanie do prostytucji, stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo; seksualne wykorzystanie zależności, kazirodztwo, produkcja, rozpowszechnianieWięcej oPrzestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności[…]