Kancelaria Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko mieniu

Przestępstwa przeciwko mieniu

Wśród rodzajów czynów zabronionych, jakie wyszczególnia Kodeks Karny, można wyróżnić między innymi przestępstwa przeciwko mieniu, które uwzględnione są w rozdziale XXXV w artykułach od 278. do 293. Należą one do najczęściej popełnianych czynów zabronionych, a różnice między nimi mogą być znaczne. Wśród nich można wymienić takie przestępstwa jak: kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza,Więcej oPrzestępstwa przeciwko mieniu[…]