Kancelaria Prawa Karnego

Postępowania przed Sądem I instancji

Postępowania przed Sądem I instancji

Kolejnym etapem po postępowaniu przygotowawczym, jeśli prokurator wniósł akt oskarżenia do sądu, a ten go przyjął, jest sprawa karna, a właściwie – postępowanie przed Sądem I instancji. Na tym etapie ława sędziowska ma za zadanie ustalić prawdę, co do wydarzeń, a także działań osoby, która jest oskarżonym w sprawie. Na prokuratorze zaś ciąży dowiedzenie jegoWięcej oPostępowania przed Sądem I instancji[…]

Postępowania przygotowawcze – od momentu zatrzymania po zakończenie śledztwa

Postępowania przygotowawcze – od momentu zatrzymania po zakończenie śledztwa

Nim dojdzie do właściwej rozprawy, w postępowaniu karnym pierwszym etapem jest postępowanie przygotowawcze. Służy ono przede wszystkim ustaleniu, czy doszło do przestępstwa i jaki czyn zabroniony został popełniony. Zbierane więc są materiały dowodowe, które mają pomóc w stwierdzeniu, czy zostały naruszone przepisy karne, a także umożliwiające wytypowanie potencjalnych podejrzanych. Dlatego też ten etap dzieli sięWięcej oPostępowania przygotowawcze – od momentu zatrzymania po zakończenie śledztwa[…]

Postępowania kasacyjne

Postępowania kasacyjne

W Polsce sprawy karne są rozpatrywane przez sądy powszechne. W przypadku, kiedy Sąd I instancji wyda wyrok, to, jeśli nie uległ on uprawomocnieniu, obu stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji. Co jednak w momencie, kiedy wyrok w II instancji nie jest satysfakcjonujący? Otóż, jak przewiduje prawo karne, stronom przysługuje, w ciągu 30 dni od doręczenia wyrokuWięcej oPostępowania kasacyjne[…]

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Ujęte w XXI rozdziale KK przepisy dotyczą przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Obejmują wszelkie czyny, które albo sprowadziły niebezpieczeństwo dla ruchu, albo doprowadziły do katastrofy komunikacyjnej. Wśród nich wymienia się między innymi: sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym; sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu; przygotowanie do sprowadzenia katastrofy w ruchu; spowodowanie wypadku wWięcej oPrzestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji[…]

Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przepisy karne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak sama nazwa wskazuje, zakładają karanie działalności związanej z przetwarzaniem, dystrybucją i posiadaniem środków odurzających i psychoaktywnych. Stanowią one uzupełnienie Kodeksu Karnego. Wśród czynów zabronionych, które zostały tam wymienione, można wyróżnić takie przestępstwa, jak niezgodne z ustawą: wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie nowych substancji psychotropowych; wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbywanieWięcej oPrzestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii[…]

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Wyróżnione w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu to te czyny zabronione, które powszechnie kojarzone są z działaniami korupcyjnymi, a także wszelkimi wyłudzeniami i ogólnie ujmując – takimi, które zakłócają relacje między podmiotami gospodarczymi, w tym między dłużnikiem a wierzycielem. Stąd też wśród nich możemy wyróżnić m.in.: wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, łapownictwoWięcej oPrzestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu[…]

Przestępstwa przeciwko mieniu

Przestępstwa przeciwko mieniu

Wśród rodzajów czynów zabronionych, jakie wyszczególnia Kodeks Karny, można wyróżnić między innymi przestępstwa przeciwko mieniu, które uwzględnione są w rozdziale XXXV w artykułach od 278. do 293. Należą one do najczęściej popełnianych czynów zabronionych, a różnice między nimi mogą być znaczne. Wśród nich można wymienić takie przestępstwa jak: kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza,Więcej oPrzestępstwa przeciwko mieniu[…]

Jak uratować prawo jazdy?

Jak uratować prawo jazdy?

Nie popieram prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, jednak jeśli już to się stało…to pomagam by zdarzenie to nie pociągnęło za sobą drakońskich konsekwencji. Pewnie nie wszyscy mają świadomość, że nawet najmniejsze przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu prowadzi do orzeczenia kary co najmniej 3 lat zakazu prowadzenia pojazdu i 5000 zł. PowtarzamWięcej oJak uratować prawo jazdy?[…]

Jazda pod wpływem alkoholu – niezatrzymanie pojazdu do kontroli policyjnej.

Jazda pod wpływem alkoholu – niezatrzymanie pojazdu do kontroli policyjnej.

Zgodnie z obowiązującym jeszcze w 2017 r. przepisami ucieczka przed patrolem policyjnym traktowana była jako wykroczenie. Jeśli sprawca został ujęty, to sąd orzekał dla niego karę grzywny lub 30 dni aresztu. Część osób wychodziła z założenia, że nie warto zatrzymywać się, zwłaszcza jeśli skutkiem byłoby zabranie prawa jazdy. Dziś za taki czyn konsekwencje są jużWięcej oJazda pod wpływem alkoholu – niezatrzymanie pojazdu do kontroli policyjnej.[…]

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – podstawy ubiegania się o tzw. „obrączkę”.

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – podstawy ubiegania się o tzw. „obrączkę”.

Wprowadzenie do kodeksu karnego możliwości orzekania dozoru elektronicznego jako formy ograniczenia wolności wprowadziło drastyczny spadek zamian orzekania o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Od kwietnia 2016r. powrócono do starego rozwiązania stosowania dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności (a nie kary ograniczenia wolności). Nadal jest możliwe odbycie kary pobawienia wolności pozaWięcej oKara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – podstawy ubiegania się o tzw. „obrączkę”.[…]