Kancelaria Prawa Karnego

Postępowania przed Sądem I instancji

Postępowania przed Sądem I instancji

Kolejnym etapem po postępowaniu przygotowawczym, jeśli prokurator wniósł akt oskarżenia do sądu, a ten go przyjął, jest sprawa karna, a właściwie – postępowanie przed Sądem I instancji. Na tym etapie ława sędziowska ma za zadanie ustalić prawdę, co do wydarzeń, a także działań osoby, która jest oskarżonym w sprawie. Na prokuratorze zaś ciąży dowiedzenie jegoWięcej oPostępowania przed Sądem I instancji[…]