Kancelaria Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Wyróżnione w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu to te czyny zabronione, które powszechnie kojarzone są z działaniami korupcyjnymi, a także wszelkimi wyłudzeniami i ogólnie ujmując – takimi, które zakłócają relacje między podmiotami gospodarczymi, w tym między dłużnikiem a wierzycielem. Stąd też wśród nich możemy wyróżnić m.in.: wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, łapownictwoWięcej oPrzestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu[…]