Kancelaria Prawa Karnego

Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przepisy karne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak sama nazwa wskazuje, zakładają karanie działalności związanej z przetwarzaniem, dystrybucją i posiadaniem środków odurzających i psychoaktywnych. Stanowią one uzupełnienie Kodeksu Karnego. Wśród czynów zabronionych, które zostały tam wymienione, można wyróżnić takie przestępstwa, jak niezgodne z ustawą: wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie nowych substancji psychotropowych; wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbywanieWięcej oPrzestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii[…]