Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przepisy karne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak sama nazwa wskazuje, zakładają karanie działalności związanej z przetwarzaniem, dystrybucją i posiadaniem środków odurzających i psychoaktywnych. Stanowią one uzupełnienie Kodeksu Karnego. Wśród czynów zabronionych, które zostały tam wymienione, można wyróżnić takie przestępstwa, jak niezgodne z ustawą:

  • wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie nowych substancji psychotropowych;
  • wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbywanie lub nabywanie niektórych przyrządów;
  • transportowanie środków odurzających i substancji psychoaktywnych;
  • wprowadzanie do obrotu środków odurzających lub substancji psychoaktywnych,

a także:

  • udzielanie, ułatwianie lub umożliwianie użycia albo nakłanianie do zastosowania danej substancji (także w celu osiągnięcia korzyści);
  • nieuprawnione posiadanie środków odurzających lub substancji psychoaktywnych;
  • przygotowanie do powyższych przestępstw

i wiele więcej. Co ważne – ustawa ta wprowadza też pewne wyjątki, jeśli chodzi o np. karanie osób, które posiadają używki na użytek własny.

Oskarżenie i skazanie z mocy tej ustawy może skutkować wymierzeniem kary grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 10 lat. Stąd też w przypadku zatrzymania pod zarzutem popełnienia przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii konieczne jest podjęcie szybkich i zdecydowanych działań. Znajdującym się w takiej sytuacji pomóc może adwokat, którego specjalizacją jest prawo karne. Dobry prawnik podejdzie do sprawy z pełną rzetelnością.

Kancelaria Adwokacka Jarosława Błasińskiego, w celu zabezpieczenia interesu Klienta, już na etapie postępowania przygotowawczego podejmuje wszelkie niezbędne kroki, które mogą stać się fundamentem pod skuteczną linię Jego obrony. Działający na co dzień w Warszawie adwokat ma niezbędne doświadczenie i kwalifikacje, dzięki którym mocodawca może mieć pewność, że jego sprawą zajmuje się profesjonalista. Współdziałanie z nim daje duże szanse na to, aby w sądzie zawalczyć o niewinność lub co najmniej łagodniejszy wymiar kary.