Jazda wpływem alkoholu alkoholu a nietrzeźwości

Nietrzeźwy czy po spożyciu alkoholu – jaka jest różnica?

 • Różnica pomiędzy stanem nietrzeźwości, a po spożyciu alkoholu
 • Jakie są kary za jazdę pod wpływem alkoholu w 2022 roku – Prawo karne Warszawa
 • Tymczasowe aresztowanie – Pomoc adwokata w Warszawie
 • Pomoc prawna – Jazda pod wpływem alkoholu adwokat Warszawa

W sprawach karnych w Warszawie jazda pod wpływem alkoholu jest częstym przypadkiem rozpatrywanym przez właściwy Sąd Rejonowy. System prawny ulega ciągłym zmianom, za którymi ciężko jest nadążyć osobom nieśledzącym aktów prawnych. W takich sytuacjach nieoceniona jest pomoc profesjonalisty, takiego jak adwokat w Warszawie, który w należyty sposób umożliwi nam zrozumienia niuansów prawa karnego.

W 2022 roku wprowadzono nowe przepisy związane z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu. Wśród zmian, skupiono się na zaostrzaniu przede wszystkim kar finansowych, tak by były one bardziej dotkliwe.

Różnica pomiędzy nietrzeźwym, a po spożyciu alkoholu

W 2022 roku, obowiązujące prawo karne w mieście Warszawa jasno rozróżniało te dwa stany.

 • Prawo karne jako stan po spożyciu alkoholu określiło od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi (od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza). Jazda pojazdem w tym stanie została określona jako wykroczenie.
 • Stan nietrzeźwości ma miejsce, gdy we krwi znajduje się powyżej 0,5 promila alkoholu (powyżej 0,25 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza). Tutaj już mamy do czynienia z przestępstwem.

Jakie są kary za jazdę pod wpływem alkoholu w 2022 roku? Prawo karne Warszawa

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od stężenia alkoholu we krwi. Zgodnie z prawem karnym, jazda w stanie po użyciu alkoholu jest „jedynie” wykroczeniem. Natomiast prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, za które sąd wymierza karę na podstawie kodeksu karnego.

Kary za jazdę w stanie po użyciu alkoholu

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń, prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi:

 1. grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub areszt do 30 dni;
 2. zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;
 3. 10 punktów karnych (od 17 września 2022 roku będzie to 15 punktów).

W praktyce prawa karnego 30-dniowy areszt jest rzadkością, regułą natomiast jest mandat. Po nowelizacji przepisów w 2022 roku, jego minimalna wysokość to 2 500 zł oraz 10 punktów karnych. Od 1 stycznia 2022 roku aż sześciokrotnie wzrosła maksymalna wysokość grzywny możliwej do nałożenia przez sąd, do aż 30 000 zł.

Zmiany w prawie karnym w Polsce, jak i w Warszawie, będą również wprowadzone od 17 września 2022 r., gdy za jazdę zarówno po użyciu alkoholu jak i w stanie nietrzeźwości będzie też naliczana nowa, maksymalna liczba punktów karnych – 15. Od tej daty wydłużono również okres, po którym punkty są kasowane. Będą to aż dwa lata liczone od momentu opłacenia grzywny. W przypadku braku opłaty punkty pozostaną cały czas na koncie kierowcy.

Kary za jazdę w stanie nietrzeźwości w 2022 roku

Jak określono w art. 178a Kodeksu Karnego, za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi:

 1. grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia do lat 2;
 2. zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do 15 lat;
 3. kara pieniężna od 5 000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej);
 4. 10 punktów karnych (od 17 września 2022 roku będzie to 15 punktów).

Kary za ponowną jazdę pod wpływem alkoholu – recydywa

Warto dodać, że prawo karne dodatkowo karze recydywę. Jeżeli w ciągu 2 lat skazany ponownie zostanie złapany na wykroczeniu z tej samej grupy (jazda po alkoholu lub innym podobnie działającym środku), minimalna wartość mandatu rośnie dwukrotnie do 5 000 zł. Podobnie kara pieniężna na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej wzrasta do co najmniej 10 000 zł. Natomiast minimalna długość zakazu poruszania się pojazdem zostaje zwiększona do 3 lat.

Trzecia jazda po alkoholu oznacza, że kierowca dożywotnio utraci prawo jazdy.

Ponadto, prawo karne dodatkowo dąży do odstraszanie kierowców łamiących nałożony na nich zakaz prowadzenia pojazdów, gdy w okresie zakazu prowadzą pojazd po alkoholu. Takie postępowanie jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Tymczasowe aresztowania kierującego w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu

W określonych sytuacjach, wobec kierowcy który prowadził w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, prokurator może wystąpić do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Przychylając się do takiego wniosku, Sąd może zadecydować o zastosowanie tymczasowego aresztowania nawet do 12 miesięcy.

Zniesienie tymczasowego aresztowania jest możliwe, ale w celu pomyślnego rozwiązania tej sytuacji, pomoc adwokata w Warszawie może okazać się być niezbędna.

Pomoc prawna – jazda pod wpływem alkoholu adwokat warszawa

Niewątpliwie jazda pod wpływem alkoholu wskazuje na potrzebę skorzystania z pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego, jakim jak adwokat. Warszawa, będąca największym miastem w Polsce, ma również największą zbiorowość prawników. Nie każdy jednak zajmuje się sprawami karnymi, tym bardziej warto więc skorzystać z usług specjalisty zajmującego się na co dzień sprawami z tego obszaru prawa, tj. obsługą spraw karnych i pomocy osobom oskarżonym o jazdę pod wpływem alkoholu.