Jakie konsekwencje posiadanie ma jazda pod wpływem narkotyków?

Czym jest posiadanie narkotyków w Polsce? Jakie konsekwencje posiadanie ma jazda pod wpływem narkotyków? Tłumaczy adwokat – Warszawa

Jakiego rodzaju przestępstwo za posiadanie narkotyków?

Polskie prawo karne całkowicie zakazuje posiadania środków odurzających, w zasadzie w każdym wypadku. Posiadanie nawet i niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek, jest nielegalne. Dysponowanie takimi środkami jest legalne, wyłącznie w jasno określonych przypadkach, określonych w odrębnych przepisach (np. jako leki, eksperymenty medyczne). Karalne więc jest posiadanie nawet niewielkich ilości narkotyków, nawet posiadanych na własny użytek. Są jednak prawne możliwości uniknięcia kary i wpisu do rejestru karnego. Zawsze w przypadku zatrzymania należy skontaktować się z adwokatem karnistą.

Jaka kara może zostać nałożona według przepisów?

Zgodnie z art. 62.  Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, standardowo rozumiane posiadanie środków odurzających lub psychotropowych zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku znacznej ilości narkotyków (ponad kilka porcji), kara zwiększa się, wynosząc minimalnie jeden rok, a maksymalnie 10 lat.

Jeżeli jednak ilość posiadanych substancji jest nieznaczna, kara może zostać zredukowana do grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawiania wolności do jednego roku.

Jaką karę orzeka Sąd w praktyce?

W praktyce, za posiadanie kilku gram marihuany, tabletek ekstazy czy pół grama kokainy, czyli wypadkach mniejszej wagi, Sąd najczęściej orzekają karę ograniczenia wolności, tj. kilka miesięcy wykonywania pracy społecznej lub karę kilku miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 2 do 5 lat.

Inne rozwiązania

Za jeden z celów penalizacji posiadani każdej ilości narkotyków, ustawodawca mógł uznać, że karanie konsumentów za posiadanie spowoduje spadek zainteresowania takimi używkami, co zmniejszy tym samym skalę obrotu i dostępność narkotyków. Konsekwencją tak surowego podejścia może być jednak wysoki odsetek wyroków skazujących wobec osób uzależnionych oraz sporadycznie, rekreacyjnie konsumujących nieznaczne ilości.

Tym samym, ustawodawca zaproponował rozwiązanie w postaci umorzenia postępowania wobec posiadaczy nieznacznych ilości środków odurzających. Adwokat w imieniu klienta może wystąpić przy pierwszym przesłuchaniu z takim wnioskiem. Wówczas gdy faktycznie zatrzymany miał przy sobie dwie, trzy porcje narkotyku postępowanie karne może zostać umorzone bez żadnych konsekwencji.

Jednakże, aby zastosować umorzenie postępowania karnego, muszą zostać spełnione cztery przesłanki, jednocześnie, tj.:

  1. nieznaczna ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej
  2. własny użytek
  3. orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości

W przypadku posiadania nieznacznej ilości narkotyków zwykle korzystnym rozwiązaniem jest wnioskowanie o warunkowe umorzenie postępowanie karnego. Uwzględnienie przez prokuratora i Sąd takiego wniosku pozwala to uniknąć wpisu do rejestru karnego i ominąć całą procedurę stawiania się na rozprawach sądowych. Poza uniknięciem skazania i jego konsekwencji, unika się kosztów emocjonalnych i finansowych prowadzenia sprawy sądowej. Właściwą linię obrony w przypadku posiadania narkotyków pomoże ustalić adwokat w Warszawie.

Aby prokurator zawnioskował o warunkowe umorzenie postępowania i sad się przychylił do wniosku musi zachodzić szereg przesłanek, m.in., wina i społeczna szkodliwość czynu musza być nie znaczne, okoliczności jego popełnienia nie mogą budzą wątpliwości, sprawca nie może być wcześniej karany za przestępstwo umyślne. Nadto właściwości sprawcy i jego warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia muszą przekonać Sąd że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstw. Ułożeniem strategii obrony i przy zastosowaniu warunkowego umorzenia postępowania zajmie się doświadczony adwokat karnista działający w sądach w Warszawie.

Wniosek o umorzeniu postępowania może wnieść prokurator nadzorujący postępowanie przygotowawcze, ale także Sąd na wniosek oskarżonego, po wniesieniu aktu oskarżenia.

Wiele zależy od treści wyjaśnień sprawcy i jego postawy. Odpowiednie poprowadzenie sprawy przez kancelarię zajmująca się prawem karnym w Warszawie, znacznie zwiększa szanse na umorzenie postępowania karnego związanego z posiadaniem narkotyków na własny użytek.

Omawiając poszczególne przesłanki:

Czym jest własny użytek?

Umorzenie będzie możliwe tylko wówczas, gdy ilość środka zabezpieczonego miała służyć konsumpcji przez samego zatrzymanego. Umorzenie, zarówno całkowite jak i warunkowe, będzie niemożliwe, gdy sprawca np. sprawa dzielił się narkotykami z inną osobą lub miał je podzielone na porcje użytkowe.

Jakie ilości są „nieznaczne”?

Przepisy karne nie definiują pojęcia „niewielka” czy „nieznaczna” ilość. Kategorie te każdorazowo ocenia Sąd, patrząc na osobę sprawcy, jego cech charakteru oraz jego indywidualnych potrzeb proporcjonalnie do ilości zabezpieczonej substancji oraz okoliczności sprawy. Sąd uwzględnia również orzecznictwo innych Sądów oraz opinie biegłych.

Okoliczności popełnienia czynu

Orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Należy patrzeć na wiele aspektów, w tym rodzaj i charakter dobra które zostało naruszone, stopień tego naruszenia, publiczny charakter czynu, charakter zamiaru, sposób i okoliczności zaistniałej sytuacji, a także motywację sprawcy. We właściwej ocenie każdego z tych aspektów pomoże specjalista, prawnik do spraw karnych w Warszawie.

Jazda pod wpływem narkotyków – co grozi? Pomoc adwokat Warszawa

Prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków jest zabronione. Prawo karne w Warszawie jest takie samo jak w całej Polsce. Kodeks karny w art. 178a stwierdza, że osoba znajdująca się min. pod wpływem środka odurzającego prowadząca pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Surowość kary każdorazowo zależy od indywidualnych aspektów sprawy, cech osoby oraz stężenia narkotyków w ciele. Osoba zatrzymana podczas kierowania samochodem po narkotykowych musi liczyć się odebraniem prawa jazdy na 3 lata oraz opłatą na fundusz pomocy postpenitencjarnej co najmniej 5000 zł.

Jeżeli przestępstwo zostało popełnione stolicy lub regionie, kontakt z adwokatem w Warszawie może okazać się niezbędny, by wybrać najkorzystniejszą strategii i linię obrony i prawidłowo przygotować się do składania wyjaśnień. Udział adwokata od pierwszych godzin postępowania przygotowawczego, może być kluczowy dla możliwości zastosowania mechanizmów prawnych najkorzystniejszych dla zatrzymanego i uzyskania najkorzystniejszego rozstrzygnięcie.