Kancelaria Prawa Karnego

Co zrobić w przypadku zatrzymania przez policję, ABW lub CBŚP?

Co zrobić w przypadku zatrzymania przez policję, ABW lub CBŚP?

W przypadku zatrzymania, przede wszystkim należy w miarę możliwości zachować spokój i podporządkować się poleceniom. Funkcjonariusz, który dokonuje zatrzymania ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko, stopień służbowy i podstawę prawną oraz przyczynę podejmowanych czynności. Funkcjonariusz nieumundurowany ma obowiązek okazać legitymację służbową, w sposób umożliwiający zanotowanie danych w niej zawartych. Zatrzymanemu, na jego żądanie,  należyWięcej oCo zrobić w przypadku zatrzymania przez policję, ABW lub CBŚP?[…]

Na czym polega stalking?

Na czym polega stalking?

Stalking to uporczywe nękanie emocjonalne, obsesyjna fascynacja, która nie tylko uprzykrza życie codzienne, ale w skrajnych przypadkach może zakończyć się śmiercią ofiary. Stalking przede wszystkim jest wielokrotną, powtarzającą się próbą nawiązania kontaktu z ofiarą w sposób bezpośredni lub za pomocą telefonu czy Internetu.  Gdy nie mamy ochoty na kontakt z taką osobą, gdy chcemy, byWięcej oNa czym polega stalking?[…]

Dwa lata za samowolę budowlaną.

Dwa lata za samowolę budowlaną.

Artykuł 90 Prawa budowlanego przewiduje za samowolę budowlaną przewiduje sankcję karną do 2 lat pozbawienia wolności. Za samowolę budowlaną uważane jest budowanie albo wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia, lub mimo sprzeciwu właściwego organu. Odpowiedzialność karna ma charakter odrębny i niezależny od wyniku postępowania administracyjnego. Oznacza to przedeWięcej oDwa lata za samowolę budowlaną.[…]

Waga temidy może nie „trzymać” tary.

Waga temidy może nie „trzymać” tary.

  Znowelizowane 1 lipca 2015r. przepisy procedury karnej w art. 449 k.p.k. dają uprawnienie sądowi odwoławczemu do zwrócenia sądowi pierwszej instancji akt sprawy celem uzupełnienia uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Następuje to oczywiście po złożeniu apelacji, a zatem sąd pierwszej instancji może uzupełniając uzasadnienie, ustosunkować się do podniesionych przez apelującego zarzutów. Oskarżony czy jego obrończa już takiejWięcej oWaga temidy może nie „trzymać” tary.[…]

Nowelizacja prawa karnego z 2015r.

Nowelizacja prawa karnego z 2015r.

Nowelizacja procedury karnej obowiązuje od 1 lipca 2015r. Na razie nie wiele jest spraw które toczą się na nowych zasadach. Prokuratury wręcz lawinowo „wypchnęły” do sądów tysiące spraw w końcu czerwca by toczyły się na starych zasadach.  Prokuratorzy ostrzegali przed paraliżem wymiaru sprawiedliwości i mówią o „sabotażu”, sędziowie szkolą się i szukają „furtek” w nowychWięcej oNowelizacja prawa karnego z 2015r.[…]

Zmiany w prawie karnym

Zmiany w prawie karnym

Z dniem 9 listopada 2013 r. weszło w życie szereg zmian w zakresie postępowania karnego, z których do najistotniejszych należy dopuszczenie możliwości składania przez prokuratora wniosku o skazanie bez rozprawy w przypadku popełnienia przez oskarżonego każdego występku. Ważną zmianą jest także umożliwienie dokonywania w postępowaniu karnym doręczeń za pośrednictwem placówek pocztowych operatorów prowadzących działalność na terenieWięcej oZmiany w prawie karnym[…]

Kiedy posiadanie narkotyków nie jest przestępstwem?

Kiedy posiadanie narkotyków nie jest przestępstwem?

Co do zasady posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyku jest przestępstwem. Nie zwalnia z odpowiedzialności także okoliczność posiadania substancji zabronionych także na własny użytek. Są jednak przypadki kiedy nie powinno być wszczęte postępowania przeciwko osobie posiadającej narkotyki, a jeśli doszło do wszczęcia postępowania lub nawet skierowania aktu oskarżenia postępowanie takie winno zakończyć się umorzeniem lub uniewinnieniemWięcej oKiedy posiadanie narkotyków nie jest przestępstwem?[…]

O czym jest ten blog.

O czym jest ten blog.

  Witam Cię na stronach mojej kancelarii. Nazywam się Jarosław Błasiński. Jestem adwokatem. Lektura współtworzącego stronę bloga, z założenia ma przybliżyć problematykę odpowiedzialności karnej, lub prościej jak zmierzyć się z postawionym przez Policję lub Prokuraturę zarzutem,  jak bronić się przed oskarżeniem w sądzie,  jak zaskarżyć wyrok i co można zrobić gdy niekorzystny wyrok jest już prawomocny. MoimWięcej oO czym jest ten blog.[…]