Adwokat prawo karne Warszawa

Profesjonalnie prowadzone przez kancelarię w Warszawie sprawy karne to kompleksowa pomoc prawna dla osób fizycznych i prawnych. Zajmujący się nimi adwokat karnista to pierwsza osoba, do której warto zwrócić się w momencie, gdy powstały wątpliwości co do działania zgodnego z prawem lub zachodzi samo podejrzenie popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia. Im szybciej zostanie wynajęty adwokat od prawa karnego, tym lepiej można zabezpieczyć interes klienta. Kancelaria adwokacka to także miejsce, w którym wykwalifikowany adwokat udziela specjalistycznych porad. Można się z nim umówić na konsultację, gdy grozi sprawa karna i może okazać się, że potrzebny jest obrońca. Prawnik od spraw karnych to doświadczony specjalista w tej dziedzinie, wnikliwie i wielowątkowo analizujący każdy problem prawny. Doświadczony karnista działa bardzo skutecznie, przewidując przyszłe konsekwencje określonych działań i dostosowując środki obrony odpowiednio do kolejnego etapu postępowania karnego. Do zadań adwokata należy doprowadzenie do jak najszybszego zwolnienia klienta z aresztu, ale przede wszystkim takie poprowadzenie sprawy na każdym etapie postępowania, aby doprowadzić do uniewinnienia od zarzutu lub zminimalizowania skutków popełnienia czynu zabronionego. Jeśli chodzi o prawo karne, to obejmuje ono szeroki zakres przypadków, w których osoba została oskarżona o popełnienie czynu opisanego w kodeksie karnym, bądź w innych ustawach. Warto wiedzieć, że postępowania z zakresu prawa karnego niekiedy łączą się również z materią regulowaną przez prawo cywilne czy prawo pracy. Z tego wynika, że sprawy karne nie ograniczają się tylko do przestępstw pospolitych jak kradzież, przywłaszczenie mienia, rozbój czy handel narkotykami. Coraz częściej dotyczą zatrzymania i oskarżenia przedsiębiorcy pod zarzutem oszustw podatkowych, nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych czy wprowadzenia w błąd kontrahenta co do swojej wypłacalności. Nierzadkie są sprawy z oskarżenia prywatnego lub kwestie związane z pomówieniem i zniesławieniem np. w portalach społecznościowych.
Zatrzymanie Aresztowanie

Zatrzymanie Aresztowanie

Kancelaria adwokacka udziela natychmiastowej pomocy w przypadku zatrzymania lub aresztowania. Adwokat w ciągu godziny od powiadomienia kontaktuje się z pozbawionym wolności i udziela niezbędnej pomocy prawnej. Udział adwokata zapewnia legalność działań funkcjonariuszy oraz bezpieczeństwo zatrzymanego.

Pokrzywdzony przestępstwem

Pokrzywdzony przestępstwem

Adwokat proponuje również usługi prawne w sprawach karnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem, reprezentując i dbając o ich interesy. Udział adwokata od prawa karnego na etapie śledztwa zapewnia rzetelne zbieranie dowodów w sprawie. W przypadku odmowy ścigania lub umorzenia śledztwa, adwokat może skutecznie zaskarżyć takie postanowienie i reprezentować pokrzywdzonego przed sądem. Udział adwokata zwiększa szanse uzyskania nawiązki lub naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Obrona sądowa

Obrona sądowa

W przypadku wniesienia aktu oskarżenia udział adwokata w rozprawach sądowych wydaje się konieczny. Adwokat, na każdym etapie postępowania sądowego, w sposób rzetelny dba o zachowanie praw oskarżonego. Adwokat pilnuje prawidłowego przebiegu procesu, opracowuje i wdraża strategię procesową oraz ustaloną z klientem linię obrony. Adwokat wnikliwie przesłuchuje świadków.

Jak działam

Jak działam

Pomocy prawnej udzielam natychmiastowo. Zdaję sobie sprawę, co przeżywa zatrzymany i jego rodzina. W pracy adwokata dbam, aby moi klienci na każdym etapie, zarówno w czasie śledztwa, jak i postępowania sądowego, byli zorientowani o tym, co dzieje się w ich sprawie, aktywnie uczestniczę we wszystkich czynnościach postępowania. Potrafię zdecydowanie bronić interesów osób, które reprezentuję. Podstawą mojej pracy jest umiejętność słuchania i poszukiwanie optymalnego rozwiązania problemu. Dbam także o to, by osoby korzystające z pomocy adwokata karnisty, znały swoje możliwości i świadomie dokonywały najlepszego dla siebie wyboru. Zachęcam do kontaktu mailowego adwokat.warszawa@gmail.com lub telefonicznego 791 55 77 07

O mnie

Nazywam się Jarosław Błasiński. Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zarządzanie Finansami w Akademii Leona Koźmińskiego. W zawodzie prawnika pracuję ponad 15 lat. Pierwotnie, jako wewnętrzny prawnik w spółkach handlowych, a następnie szef działu prawnego odpowiadałem za pracę zespołu, czuwającego nad bezpieczeństwem obrotu handlowego. Jako wspólnik spółki partnerskiej, w ramach praktyki adwokackiej zdobywałem doświadczenie procesowe jako obrońca zaangażowany w różnorodne sprawy karne. Masz problem prawny – zadzwoń – by dowiedzieć się więcej. To nic nie kosztuje.

Jaką pomoc w zakresie prawa karnego zapewnia kancelaria adwokacka?

Osoby podejrzane i oskarżone, ale także pokrzywdzeni (oskarżyciel prywatny, oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny), korzystając z usług mojej kancelarii adwokackiej, mogą liczyć na profesjonalne porady prawne, a także reprezentację i zastępstwo procesowe na każdym etapie sprawy karnej. Zakres wsparcia ze strony adwokata karnisty obejmuje, m.in.:

  • porady prawne z zakresu prawa karnego jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,
  • pomoc w zakresie przygotowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • udział w czynnościach takich ja przesłuchanie, konfrontacja, wizja lokalna,
  • podjęcie obrony klienta już na etapie postępowania przygotowawczego poprzez przygotowanie wniosków dowodowych,
  • reprezentację osoby pokrzywdzonej w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentację klienta przed sądami wszystkich instancji,
  • doradztwo i sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • prowadzenie sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • sporządzanie apelacji, kasacji oraz wniosku o warunkowe umorzenie postępowania i innych pism w sprawach karnych.

Rozpatrując sprawy karne adwokat karnista z kancelarii w Warszawie, bierze pod uwagę nie tylko aspekt przepisów prawa, ale także wszelkie inne okoliczności towarzyszące zdarzeniu, właściwości osobiste podejrzanego, jego sytuację rodzinną, oraz wszelkie aspekty mogące mieć znaczenie dla wyniku śledztwa lub postępowania przed sądem karnym. Na każdym etapie klient ma wiedzę, jak wygląda jego sytuacja, jakie przysługują mu prawa i jakie grożą konsekwencje, tak aby miał poczucie bezpieczeństwa i gwarancję fachowej opieki prawnej.

Jarosław Błasiński
Jarosław Błasiński
Adwokat
Anna Banaś
Anna Banaś
Aplikant Adwokacki
Siedziba kancelarii
Siedziba kancelarii

Opinie

W przypadku zatrzymania lub aresztowania udzielam pomocy niezwłocznie

Ostatnie wpisy